Usage Statistics for www.thuerlahshof.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 05:27 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 80293
Total Files 59286
Total Pages 50382
Total Visits 3084
Total KBytes 2133520
Total Unique Sites 712
Total Unique URLs 2478
Total Unique Referrers 2004
Total Unique User Agents 237
. Avg Max
Hits per Hour 111 947
Hits per Day 2676 5702
Files per Day 1976 4670
Pages per Day 1679 3205
Sites per Day 23 72
Visits per Day 102 153
KBytes per Day 71117 424697
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.84% 59286
Code 206 - Partial Content 0.05% 38
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 67
Code 302 - Found 0.40% 318
Code 304 - Not Modified 6.12% 4913
Code 307 - Moved Temporarily 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 0.25% 199
Code 403 - Forbidden 0.01% 11
Code 404 - Not Found 19.25% 15460

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1785 2.22% 1134 1.91% 1371 2.72% 116 3.76% 42 5.90% 26857 1.26%
2 1687 2.10% 906 1.53% 1322 2.62% 82 2.66% 53 7.44% 25237 1.18%
3 1165 1.45% 759 1.28% 1004 1.99% 59 1.91% 43 6.04% 31675 1.48%
4 1276 1.59% 1163 1.96% 634 1.26% 68 2.20% 43 6.04% 42293 1.98%
5 1565 1.95% 1513 2.55% 647 1.28% 80 2.59% 63 8.85% 134303 6.29%
6 997 1.24% 693 1.17% 911 1.81% 64 2.08% 35 4.92% 11185 0.52%
7 3025 3.77% 1945 3.28% 1812 3.60% 137 4.44% 53 7.44% 30111 1.41%
8 3254 4.05% 2259 3.81% 1993 3.96% 130 4.22% 51 7.16% 39335 1.84%
9 1964 2.45% 1167 1.97% 1788 3.55% 144 4.67% 62 8.71% 20471 0.96%
10 2813 3.50% 2389 4.03% 1672 3.32% 95 3.08% 52 7.30% 52573 2.46%
11 1794 2.23% 1548 2.61% 1106 2.20% 106 3.44% 53 7.44% 44314 2.08%
12 1515 1.89% 1471 2.48% 1026 2.04% 67 2.17% 38 5.34% 30016 1.41%
13 1333 1.66% 818 1.38% 1234 2.45% 58 1.88% 40 5.62% 16224 0.76%
14 2275 2.83% 1689 2.85% 1557 3.09% 109 3.53% 44 6.18% 45892 2.15%
15 1862 2.32% 1538 2.59% 1277 2.53% 124 4.02% 61 8.57% 28934 1.36%
16 1686 2.10% 914 1.54% 1613 3.20% 134 4.35% 49 6.88% 12258 0.57%
17 2494 3.11% 1340 2.26% 1881 3.73% 153 4.96% 33 4.63% 25804 1.21%
18 3517 4.38% 2361 3.98% 1761 3.50% 139 4.51% 51 7.16% 98620 4.62%
19 2138 2.66% 1243 2.10% 1935 3.84% 139 4.51% 44 6.18% 38448 1.80%
20 3039 3.78% 1630 2.75% 1929 3.83% 127 4.12% 58 8.15% 49339 2.31%
21 4318 5.38% 2885 4.87% 1986 3.94% 70 2.27% 33 4.63% 132458 6.21%
22 2741 3.41% 1869 3.15% 1872 3.72% 93 3.02% 37 5.20% 60910 2.85%
23 2639 3.29% 1901 3.21% 2292 4.55% 118 3.83% 41 5.76% 37780 1.77%
24 4313 5.37% 3919 6.61% 2949 5.85% 109 3.53% 43 6.04% 82273 3.86%
25 5099 6.35% 4427 7.47% 3108 6.17% 127 4.12% 42 5.90% 93515 4.38%
26 5702 7.10% 4670 7.88% 3205 6.36% 101 3.27% 46 6.46% 424697 19.91%
27 5617 7.00% 4187 7.06% 2214 4.39% 111 3.60% 37 5.20% 202929 9.51%
28 2999 3.74% 2118 3.57% 1800 3.57% 96 3.11% 44 6.18% 84316 3.95%
29 3369 4.20% 2721 4.59% 1578 3.13% 115 3.73% 49 6.88% 97854 4.59%
30 2312 2.88% 2109 3.56% 905 1.80% 137 4.44% 72 10.11% 112899 5.29%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 110 3323 4.14% 83 2519 4.25% 73 2197 4.36% 2792 83757 3.93%
1 104 3147 3.92% 74 2230 3.76% 71 2136 4.24% 3426 102775 4.82%
2 113 3392 4.22% 84 2530 4.27% 72 2178 4.32% 2219 66566 3.12%
3 117 3513 4.38% 79 2380 4.01% 69 2096 4.16% 2813 84389 3.96%
4 75 2271 2.83% 53 1603 2.70% 63 1894 3.76% 814 24430 1.15%
5 106 3191 3.97% 68 2069 3.49% 67 2019 4.01% 1173 35182 1.65%
6 84 2526 3.15% 60 1800 3.04% 63 1917 3.80% 1179 35365 1.66%
7 81 2456 3.06% 62 1883 3.18% 60 1800 3.57% 3114 93424 4.38%
8 120 3616 4.50% 99 2982 5.03% 64 1943 3.86% 4307 129218 6.06%
9 113 3418 4.26% 86 2583 4.36% 66 1980 3.93% 2656 79693 3.74%
10 160 4816 6.00% 127 3837 6.47% 76 2283 4.53% 4162 124870 5.85%
11 121 3645 4.54% 95 2877 4.85% 70 2125 4.22% 2814 84409 3.96%
12 127 3818 4.76% 96 2906 4.90% 74 2246 4.46% 3068 92044 4.31%
13 112 3389 4.22% 84 2533 4.27% 71 2152 4.27% 11033 331001 15.51%
14 114 3432 4.27% 84 2541 4.29% 73 2213 4.39% 3225 96751 4.53%
15 103 3093 3.85% 69 2092 3.53% 72 2181 4.33% 1729 51884 2.43%
16 114 3442 4.29% 81 2443 4.12% 72 2171 4.31% 3120 93588 4.39%
17 88 2645 3.29% 59 1797 3.03% 67 2027 4.02% 1184 35529 1.67%
18 95 2856 3.56% 69 2092 3.53% 67 2030 4.03% 2353 70585 3.31%
19 115 3469 4.32% 90 2721 4.59% 72 2163 4.29% 2474 74231 3.48%
20 129 3879 4.83% 98 2968 5.01% 73 2193 4.35% 2672 80166 3.76%
21 121 3657 4.55% 87 2625 4.43% 69 2095 4.16% 2965 88941 4.17%
22 109 3274 4.08% 70 2106 3.55% 68 2054 4.08% 1662 49853 2.34%
23 134 4025 5.01% 105 3169 5.35% 76 2289 4.54% 4162 124869 5.85%

Top 30 of 2478 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18942 23.59% 188877 8.85% /stats/
2 9710 12.09% 108177 5.07% /
3 1141 1.42% 279680 13.11% /WBCE/include/jquery/jquery-ui-min.js
4 1051 1.31% 32922 1.54% /WBCE/include/jquery/jquery-ui.min.css
5 727 0.91% 24456 1.15% /WBCE/favicon.ico
6 439 0.55% 922 0.04% /WBCE/
7 416 0.52% 2808 0.13% /WBCE/templates/bigslide/css/style.css
8 361 0.45% 1487 0.07% /WBCE/admin/pages/modify.php
9 349 0.43% 870 0.04% /WBCE/pages/galerie.php
10 301 0.37% 1161 0.05% /websitex5pro/
11 288 0.36% 244 0.01% /WBCE/templates/fraggy-backend-theme/js/select2/i18n/de.js
12 258 0.32% 10 0.00% /websitex5pro/analytics/wsx5analytics.php
13 244 0.30% 1021 0.05% /favicon.ico
14 203 0.25% 259 0.01% /WBCE/modules/galerie/frontend.css
15 193 0.24% 156 0.01% /websitex5pro/favicon.png
16 193 0.24% 661 0.03% /websitex5pro/res/x5settings.js
17 193 0.24% 2389 0.11% /websitex5pro/style/style.css
18 180 0.22% 1061 0.05% /WBCE/admin/pages/
19 180 0.22% 2100 0.10% /WBCE/modules/galerie/lightcase/src/css/lightcase.css
20 175 0.22% 90 0.00% /WBCE/modules/jsadmin/backend.css
21 173 0.22% 1465 0.07% /websitex5pro/cart/x5cart.js
22 172 0.21% 1254 0.06% /WBCE/templates/bigslide/js/bigSlide.js
23 167 0.21% 514 0.02% /websitex5pro/res/modernizr-custom.js
24 161 0.20% 1889 0.09% /WBCE/templates/intensivstation/icons/favicon.ico
25 158 0.20% 11449 0.54% /WBCE/include/jquery/jquery-min.js
26 155 0.19% 55 0.00% /websitex5pro/style/reset.css
27 149 0.19% 2228 0.10% /websitex5pro/res/l10n.js
28 149 0.19% 19666 0.92% /websitex5pro/res/x5cartengine.js
29 149 0.19% 21573 1.01% /websitex5pro/res/x5engine.deferrable.js
30 149 0.19% 578 0.03% /websitex5pro/style/template.css

Top 10 of 2478 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1141 1.42% 279680 13.11% /WBCE/include/jquery/jquery-ui-min.js
2 18942 23.59% 188877 8.85% /stats/
3 9710 12.09% 108177 5.07% /
4 20 0.02% 81844 3.84% /WBCE/media/minislider/24/20190804_115437.jpg
5 17 0.02% 62239 2.92% /WBCE/media/minislider/24/20190804_121822.jpg
6 17 0.02% 59044 2.77% /WBCE/media/minislider/24/20190804_115407.jpg
7 14 0.02% 52694 2.47% /WBCE/media/minislider/24/20190804_115445.jpg
8 15 0.02% 52558 2.46% /WBCE/media/minislider/24/20190804_121835.jpg
9 128 0.16% 47638 2.23% /WBCE/templates/bigslide/img/bgStartseite.jpg
10 69 0.09% 47451 2.22% /startseite/images/index_0002.png

Top 10 of 92 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9710 12.09% 1264 42.76% /
2 18942 23.59% 1248 42.22% /stats/
3 144 0.18% 57 1.93% /startseite/startseite.html
4 439 0.55% 28 0.95% /WBCE/
5 25 0.03% 16 0.54% /stats/usage_202006.html
6 37 0.05% 15 0.51% /thuerlahshof/impressum.html
7 104 0.13% 15 0.51% /websitex5pro/cards.php
8 40 0.05% 13 0.44% /gaestezimmer/gruenes_zimmer.html
9 28 0.03% 13 0.44% /thuerlahshof/chronik.html
10 35 0.04% 9 0.30% /gaestezimmer/preise.html

Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18942 23.59% 1244 42.39% /stats/
2 9710 12.09% 1194 40.68% /
3 144 0.18% 85 2.90% /startseite/startseite.html
4 37 0.05% 19 0.65% /thuerlahshof/impressum.html
5 258 0.32% 17 0.58% /websitex5pro/analytics/wsx5analytics.php
6 78 0.10% 16 0.55% /WBCE/admin/login/
7 40 0.05% 15 0.51% /gaestezimmer/gruenes_zimmer.html
8 28 0.03% 13 0.44% /thuerlahshof/chronik.html
9 301 0.37% 13 0.44% /websitex5pro/
10 26 0.03% 12 0.41% /jahresapartments/preise_ausstattung.html

Top 30 of 2004 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10420 12.98% http://smsgor.ru
2 4391 5.47% https://www.maquestionmedicale.fr/
3 4240 5.28% http://sms-gorod.ru
4 3490 4.35% - (Direct Request)
5 1376 1.71% http://virtclub.com/
6 1215 1.51% http://www.google.ru/search
7 985 1.23% http://doska.org/
8 982 1.22% http://rt.videochat.guru/
9 652 0.81% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
10 332 0.41% https://getery.xyz
11 331 0.41% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
12 329 0.41% http://zithromaxe.onlc.fr
13 310 0.39% http://amoxili.webnode.fr
14 307 0.38% http://nolvadex.onlc.eu
15 288 0.36% https://mosbordell.com
16 264 0.33% http://tretinoine.de.tl
17 240 0.30% https://seks-dosug.com
18 240 0.30% https://seksvibor.xyz
19 210 0.26% http://styplon.onlc.eu
20 205 0.26% http://prednisonekauf.onlc.be
21 204 0.25% http://lukol.onlc.eu
22 199 0.25% http://revia.onlc.eu
23 193 0.24% http://dapsone.onlc.eu
24 193 0.24% http://premarin.mywibes.com
25 192 0.24% http://delevothroid.onlc.be
26 192 0.24% http://keflex.onlc.be
27 189 0.24% http://demircette.onlc.eu
28 187 0.23% http://achateulexin.onlc.fr
29 184 0.23% http://accutane.vg1.pl
30 178 0.22% http://achatavodart.onlc.fr

Top 20 of 202 Total Search Strings
# Hits Search String
1 159 13.08% http://virtclub.com/
2 43 3.54% http://doska.org/
3 42 3.45% https://rt.videochat.guru/
4 41 3.37% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
5 38 3.12% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
6 35 2.88% https://znakomstv.net/
7 34 2.80% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 34 2.80% https://ok.ru/doskaobyavlenii
9 33 2.71% https://vk.com/zennoposterinfo
10 32 2.63% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
11 32 2.63% https://vk.com/xrumernet
12 30 2.47% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
13 28 2.30% https://xxxznakomstva.ru/
14 27 2.22% https://vk.com/doskaobyavlenii
15 27 2.22% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
16 24 1.97% https://videochat.guru/
17 23 1.89% https://doska.info/item/add
18 23 1.89% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
19 22 1.81% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
20 17 1.40% https://mk.videochat.guru/

Top 15 of 237 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12861 16.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
2 7166 8.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36
3 3328 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 3318 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 3279 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 2689 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 2633 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 1713 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 909 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 892 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 890 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 882 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 881 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
14 880 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 875 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 80293 100.00% 59324 100.06% 2133520 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21